Skip to main content

Privacyverklaring GoMeet

Wij gebruiken je persoonsgegevens bij het faciliteren en organiseren van digitale evenementen, vergaderingen en bijeenkomsten op het GoMeet platform waaraan jij als bezoeker meedoet, je voor registreert of toegang tot krijgt. 

Voor de GoMeet organisatie is een verantwoorde omgang met jouw persoonsgegevens van groot belang. Je gegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt de GoMeet organisatie zich aan de actuele wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. 

Hoe we jouw gegevens verwerken en waarvoor we dat doen, leggen we graag uit in deze privacyverklaring. We vertellen je in deze verklaring ook wat je zelf kunt beslissen over het gebruik van je gegevens. Deze verklaring geldt voor alle diensten die GoMeet aanbiedt. 

GoMeet organisatie 

GoMeet is een samenwerking tussen Dieter.nl en Zes Events. Samen hebben zij het GoMeet campus platform ontwikkeld. Ze zijn georganiseerd als GoMeet b.v., KVK: 82453152.

De gegevens die worden verwerkt door GoMeet

Persoonsgegevens zijn de gegevens die naar jou te herleiden zijn. GoMeet beschikt over deze gegevens omdat je deze zelf aan ons verstrekt en doordat je gebruik maakt van het GoMeet platform. Hieronder vind je een overzicht van de (categorieën van) persoonsgegevens die wij verwerken: 

  • voor -en achternaam; 
  • e-mailadres; 
  • welke evenementen, vergaderingen of bijeenkomsten; 
  • de vragen die je ons per e-mail of telefonisch stelt; 
  • eventuele klachten die je bij ons indient.
Doel en grondslag van gebruik persoonsgegevens: 

Het verstreken van toegang tot het GoMeet platform zodat je kan participeren in de evenementen, vergaderingen of bijeenkomsten waarvoor je bent uitgenodigd of waaraan je wilt meedoen. 

Doel registratie en toegang tot GoMeet:

We registreren de gegevens die je invult op het registratieformulier om toegang te krijgen tot het GoMeet platform en waardoor we je toegang tot het GoMeet platform kunnen geven.

Doel gebruik en functioneren GoMeet platform:

Indien die je tijdens je bezoek op het GoMeet platform persoonsgegevens verwerkt tijdens je bezoek of participatie aan evenementen, vergaderingen of bijeenkomsten.

Doel relatiebeheer:

Ook verwerken we jouw gegevens om de relatie tussen jou en GoMeet te beheren, bijvoorbeeld in verband met behandeling van vragen, of uitleg ten aanzien van het functioneren van het GoMeet platform.   

Wij verkopen je persoonsgegevens niet aan derden ten behoeve van marketing of verkoopactiviteiten en GoMeet maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming waarvoor jouw toestemming vereist zou zijn. 

Grondslag verwerking:

GoMeet zal de hierboven beschreven verwerking uitvoeren op grond van het gerechtvaardigd belang van GoMeet om het GoMeet platform te laten functioneren zoals beschreven op www.gomeet.nl

Toestemming 

GoMeet kan jou ook om toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. Als je daarvoor toestemming hebt gegeven, kan je die op elk gewenst moment weer intrekken. Dit kan via GoMeet of via de link in de elektronische berichten. Het intrekken van je toestemming heeft geen terugwerkende kracht. We zullen je altijd informeren wat de gevolgen zijn als je geen toestemming aan ons zou geven. 

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen 

In bepaalde gevallen is GoMeet wettelijk verplicht medewerking te verlenen aan een bevel om persoonsgegevens van gebruikeren te verstrekken aan bevoegde overheidsinstanties. De verdere verwerking van die gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van die overheidsinstanties. Wij werken alleen mee aan zo’n bevel als we hebben vastgesteld dat dit aan de wettelijke vereisten daarvoor voldoet. 

Bewaartermijn van je persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens in ieder geval tijdens de looptijd van het gebruik van het GoMeet platform. ls er geen grondslag meer bestaat om je gegevens te raadplegen, worden deze definitief uit onze systemen verwijderd. 

Verder zijn de volgende termijnen van toepassing: 

Beveiliging

GoMeet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met GoMeet. Mocht er sprake zijn van een situatie waarin het risico bestaat dat er inbreuk is op je gegevens en dit nadelige gevolgen voor jou zou kunnen hebben, dan stelt GoMeet je daarvan op de hoogte. 

Gebruikersdata

Na twee weken na afloop van een evenement, vergadering of bijeenkomst wordt de gebruikersdata verwijderd.

Rechten

Rechten van inzage, controle en beperking van verwerking  

Als je GoMeet een verzoek stuurt over één van je rechten of verzoeken, zal GoMeet hier in principe binnen één maand uitvoering aan geven tenzij dit niet haalbaar is voor ons. In dat geval zullen we je nader informeren over de termijn waarop we kunnen reageren op je verzoek of je verzoek kunnen uitvoeren. 

Voordat we aan je verzoek kunnen voldoen, zijn we wettelijk verplicht je te identificeren. We kunnen je daarom om nadere gegevens vragen. Als we een verzoek weigeren, zullen we toelichten wat de reden daarvoor is. 

Recht op inzage in je persoonsgegevens:

Als GoMeet gebruiker heb je recht op inzage in je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we precies aan welke gegevens we verzamelen, voor welk doel en wat we met deze gegevens doen. 

Recht om je gegevens te corrigeren of te laten verwijderen: 

Als gebruiker heb je het recht om je persoonsgegevens te corrigeren of aanvullen als deze  gegevens onjuist of onvolledig zijn. Je kunt dit zelf regelen via GoMeet of hiervoor contact opnemen met GoMeet. 

Je kunt daarnaast in een aantal gevallen een verzoek doen om je gegevens te laten  verwijderen. Dit kan via privacy@gomeet.nl. In dat verzoek moet je zoveel mogelijk aangeven welke gegevens je verwijderd wil hebben. 

We kunnen niet aan je verzoek tot verwijdering voldoen voor zover wij je gegevens nog nodig hebben om diensten aan je te kunnen leveren. Houd er rekening mee dat zolang je gebruiker bent van GoMeet dit het merendeel is van alle persoonsgegevens die we van je hebben. 

Bovendien kunnen we geen uitvoering geven aan je verzoek voor zover deze gegevens als bewijs dienen in een discussie over klachten, voor zover we wettelijk verplicht zijn je  gegevens te bewaren of als we je gegevens nodig hebben ten behoeve van opsporing van  crimineel gedrag. 

Recht van bezwaar en recht op beperking van het gebruik:

Als je eerder toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van commerciële berichten van GoMeet, kun je deze toestemming altijd intrekken. Dit kan via GoMeet of via de afmeld-optie in de digitale commerciële berichten. Je ontvangt daarna geen commerciële berichten meer van GoMeet. 

Voor eventuele andere bezwaren tegen verwerking van jouw gegevens kun je jouw bezwaar e-mailen naar privacy@gomeet.nl

Klachten 

Als je het niet eens bent met het gebruik van je persoonsgegevens door GoMeet kun je ook een klacht indienen via privacy@gomeet.nl. Daarnaast kun je een klacht indienen bij de markttoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Leveranciers GoMeet en ontvangers van persoonsgegevens

GoMeet werkt voor de uitvoering van de dienstverlening met partners, zoals bijvoorbeeld Softwareleveranciers en hostingpartijen. Voor zover we jouw gegevens met deze partners moeten delen, zorgen we voor goede afspraken waarin is gewaarborgd dat je gegevens goed zijn beveiligd en uitsluitend worden gebruikt in opdracht van GoMeet voor de specifieke doelen die we in deze verklaring hebben genoemd. 

De volgende (IT) leveranciers worden ingeschakeld bij het leveren van de Diensten op het GoMeet Platform: 

  • eXp World Technologies, Californië, Verenigde Staten, computersoftware
Cookies 

GoMeet.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig. 

GoMeet.nl maakt gebruik van verschillende soorten cookies. In onze cookieverklaring lees je alles over cookies, welk type cookies we gebruiken en met welk doel deze geplaatst worden. 

Contact 

Als je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van onze privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan door te e-mailen naar privacy@gomeet.nl.

×