Skip to main content

Wijzigen profiel

Stap 1

Klik op je naam in het linker scherm en ga naar ‘Profile’.

Stap 2

Het scherm met je persoonlijke instellingen opent. Hier kun je jouw gegevens aanpassen. Klik rechts bovenaan op ‘Edit’.

Stap 3

Je webbrowser opent automatisch onderstaande afbeelding. Hier kun je je
gedetailleerde gegevens verder aanvullen of wijzingen. Daarna kun je op ‘Save’ klikken om de gegevens op te slaan.

Let op: Je moet het programma opnieuw opstarten als je de gegevens hebt bijgewerkt.

×